Hjem Søgne Trø varsomt på holmene – vis hensyn til våre fjærkledde venner